20 October 2008

Kelebihan Kitab Suci Al-Quran

Al-quran merupakan mukjizat yang berkekalan yang telah ditetapkan oleh Allah S.W.T.Allah menurunkan Al-quran kepada Rasulullah S.A.W adalah untuk mengeluarkan manusia daripada kesesatan kepada jalan yang yang benar.
Firman Allah S.W.T yang bermaksud:
"Dengan kitab itulah(Al-quran)Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaanNya kejalan keselamatan dan dengan Al-quran pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gelita kepada cahaya yang terang benderang dengan keizinanNya dan menunjuki mereka kejalan yang lurus"


Al-quran juga mengandungi hal-hal yang berhubung dengan keimanan,ilmu pengetahuan,kisah-kisah para sahabat,falsafah,peratuaran-peraturan yang mengatur tingkah laku dan tata cara hidup manusia bagi mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.Begitu juga Al-Quran menjadi pegangan bagi mereka yang inginkan kebahagiaan dunia dan akhirat dan mengajarkan supaya manusia tetap suci berbakti kepada Allah dan manusia harus merendah diri tapi jangan melupakan harga diri.Firman AllahS.W.T bermaksud:
"Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya,petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.(Yakni) mereka yang beriman kepada ghaib yang mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka,dan mereka yang beriman kepada kitab (Al-Quran) yang telah diturunkan kepamu dan kitab-kitab sebelummu(Injil,Taurat dan Zabur)serta mereka yakin adanya kehidupan akhirat."


Al-Quran juga merupakan sumber utama yang menjadi petunjuk kehidupan umat manusia yang diturunkan oleh Allah S.W.T sebagai satu rahmatNya yang tidak ada bandingan.Al-Quran menjadi petunjuk pedoman dan pelajaran bagi sesiapa yang mengamalkannya yang terkandung segala pokok-pokok syariat yang terdapat dalam kitab suci yang terakhir yang diturunkan oleh AllahS.W.T.Kerna itu setiap orang yang menpercayai sepenuhnya dengan Al-Quran,akan bertambahlah kecintaan kepadanya,cinta untuk membaca,mempelajari dan memahami dan seterusnya mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain.Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas,Rasulullah mengatakan:"Sesiapa yang mempelajari Kitabullah,kemudian diamalkannya isi yang terkandung di dalamnya,Allah akan menunjukinya dari kesesatan dan akan dipeliharanya pada hari kiamat dari siksa yang amat berat".


Al-Quran juga sebaik-baik bacaan bagi orang mukmin baik di kala senang atau susah,dikala gembira atau sedih.Malahan Al-Quran bukan sahaja menjadi amalan dan ibadah akan tetapi boleh menjadi penawar bagi orang yang jiwanya dalam kegelisahan.Firman AllahS.W.T bermaksud:"Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian."
(SURAH AL-ISRAA':AYAT 82)

0 comments:

Template by:
Free Blog Templates